Statistiky

Statistiky

Ke konci března 2017 bylo v Národní databázi brownfieldů ve veřejné části evidováno 489 lokalit. Nejvíce registrovaných brownfieldů v Národní databázi brownfieldů je v Libereckém kraji, který je následován krajem Ústeckým a Jihomoravským.

Oddělení průmyslových nemovitostí a brownfieldů vytvořilo v roce 2016 celkem 178 nabídek zahraničním a domácím investorům (19 bylo brownfieldového charakteru). Z grafu vlevo je patrné, že největší zájem je o průmyslové haly a pozemky. Ovšem i 19 nabídek brownfieldů pro nás představuje pokrok oproti minulým letům a posun, kterého se budeme snažit také v následujících letech držet. Trendem je nabízet brownfieldové projekty v co největší možné míře.

Národní databáze brownfieldů v tuto chvíli obsahuje hlavně soukromé brownfieldy, menší část tvoří brownfieldy vlastněné veřejným subjektem. K březnu 2017 bylo objektů s kombinovaným vlastnictvím (tedy veřejným i soukromým) 25.

Graf ukazuje, že většina brownfieldů zveřejněných v Národní databázi brownfieldů byla v minulosti využívána k průmyslové činnosti, zemědělství a občanské vybavenosti.

V roce 2015 vstoupil v platnost program Nemovitosti v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, jehož Výzva byla vyhlášena na podzim roku 2016. Graf ukazuje rozložení zařazených projektů do programu nemovitosti v rámci České republiky.

Obecní brownfieldy

Průzkum absorpční kapacity, který začátkem roku 2017 provedla agentura CzechInvest ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR ukázal, že jedna třetina měst a obcí je vlastníkem brownfieldu ve svém katastrálním území. Průzkum zkoumal aktuální záměry obcí, jak přistoupit k brownfieldům v souvislosti s připravovanými národními, případně evropskými programy pro podporu regenerace těchto lokalit.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 403 obcí a proběhl v rámci krajských setkání Svazu měst a obcí na jaře roku 2017. Bezmála polovina obcí počítá s tím, že pokud by brownfield zregenerovaly, tak si budovu nebo areál ponechají ve vlastnictví a budou jí samy provozovat.

Jako nejčastější účel budoucího využití následně obce uváděly vybudování občanské vybavenosti (24 %), vybudování bytů (20 %) a jako třetí nejčastější odpovědí bylo vybudování nebytových prostor pro podnikatelské účely (15 %).