Seznam brownfieldů

Národní databáze brownfieldů nabízí lokality připravené pro investiční záměry domácích i zahraničních investorů. Záznamy lokalit brownfieldů jsou určeny k prodeji nebo případnému pronájmu. Prostřednictvím vyhledávání si potenciální investor může sám nalézt objekty odpovídající jeho požadavkům. Následně kontaktuje zaměstnance agentury CzechInvest, kteří mu zprostředkují kontakt s vlastníkem objektu. Dále agentura CI disponuje neveřejnými lokalitami, od jejichž vlastníků neobdržela Souhlas se zveřejněním. Tato databáze slouží pro statistické účely.